Bli medlem

Ägare till Fortissimobåt blir medlem i Fortissimoklubben genom att betala in årsavgiften till klubbens postgirokonto, samt lämna uppgifter till matrikeln (du kan anmäla dig på den här sidan, se nedan). Övriga som ansluter sig till klubbens ändamål, kan av styrelsen antas som medlem.

Obligatoriska fält är namn och båtnummer för matrikeländring, namn, adress, båt/segelnummer och telefon för ansökan.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för år 2023: 100 svenska kronor för de som tar emot FF-bladet digitalt, för övriga är den 150 svenska kronor och den betalas till FF-klubbens postgiro: 8 67 57 – 2, Fortissimoklubben

Information

Vi behöver följande uppgifter till klubbens matrikel (du kan fylla i anmälan längre ner på sidan):

Enligt gällande praxis gäller följande. Medlemskapet kan registreras på en enskild person, två personer eller på en familj. Ett medlemskap kan endast registreras på en adress. Medlem, som överlåter sin båt, kan komma överens med den som förvärvar båten om att föra över medlemskapet till denne. Sådan överenskommelse skall anmälas av överlåtaren till klubbens sekreterare för registrering i klubbens matrikel. Om överlåtaren redan betalat avgift för verksamhetsåret behöver den som förvärvar båten inte betala ny avgift för samma år.

info@fortissimo.nu