Vandringspriset för insatser inom Fortissimoklubben skänktes av Lars-Olof Norlin vid klubbens 10-årsjubileum.

Listan med uppgifter om vem/vilka som fått vandringspriset för åren 1989 – 2016, överlämnat vid årsmöte 1990 - 2017.

Enligt ”bucklan” så har vandringspriset gått till:

info@fortissimo.nu